Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Roczny program współpracy

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2023 rok

2024-04-19 13:35 Opublikował: Lukasz Czech

Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok

2023-11-13 09:43 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Raport z konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy z NGO na 2024 rok

2023-10-10 14:49 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy z NGO na 2024 rok

Od 15 września do 6 października 2023 r. będą trwały konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok.

Projekt Rocznego Programu opublikowany został w BIP Urzędu Miejskiego w Łomży, na www.lomza.pl w zakładce pod artykułem i w zakładce Konsultacje społeczne oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży. Dostępny jest on również w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1 w Łomży.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Rocznego Programu odbędzie się 5 października 2023 r. o godz. 15.30 w Hali Kultury (sala spotkań) przy ul. Stary Rynek 6 w Łomży.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

2023-09-01 14:09 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2022 rok

2023-04-27 12:37 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

2022-11-17 09:32 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Raport z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z NGO na 2023 rok

Załączniki

  1. RAPORT
  2. RAPORT (word)
2022-10-07 15:53 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok

Od 12 września do 2 października 2022 r. można będzie zgłaszać swoje uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok.

Jego projekt i harmonogram dostępne są BIP pod linkiem http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=8917 oraz w załączniku poniżej.

2022-08-29 13:33 Opublikował: Sylwia Marciniak

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2021 rok

2022-05-18 08:35 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok

2021-12-16 08:34 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2020 rok

2021-04-30 08:39 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok

2020-12-15 12:14 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2019 rok

2020-08-03 13:26 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok

2019-12-30 11:19 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2018 rok

Załączniki

  1. SPRAWOZDANIE
2019-06-05 12:34 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 562/LX/18 z dnia 17 października 2018 r.

Uchwała i treść Programu: http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6928

2018-10-22 13:00 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2017 rok

Poniżej w załącznikach do pobrania prezentujemy sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2017 rok.
2018-07-06 08:52 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 410/XLVI/17z dnia 25 października 2017 r.

Uchwała i treść Programu: http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6358.

2017-12-15 10:24 Opublikował: Lukasz Czech

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2016 rok

Poniżej w załącznikach do pobrania prezentujemy sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2016 rok.
2017-05-18 08:08 Opublikował: Lukasz Czech

Roczny Program Współpracy na 2017 rok

Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 277/XXXII/16 z dnia 30 listopada 2016 roku. W załączniku publikujemy treść programu.
2016-12-14 08:12 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2015 rok

2016-04-27 13:59 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Roczny Program Współpracy na 2016 rok

Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 133/XVIII/15 z dnia 25 listopada 2015 roku. W załączniku publikujemy treść programu.
2015-12-03 11:00 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2014 rok

2015-04-30 14:24 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Roczny Program Współpracy na 2015 rok

Roczny program współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 525/LX/14 z dnia 9 listopada 2014 roku. Poniżej publikujemy treść Programu.
2015-01-08 14:40 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED