Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Cyfrowy Urząd » Elektroniczne usługi

Elektroniczne usługi urzędu Miejskiego w Łomży

Zestaw aplikacji, przeznaczonych do udostępniania usług publicznych, w tym Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Łomży w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 17 ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz „systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń” Urzędów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216 z późn.zm.), jak również środkiem umożliwiającym realizowanie płatności wynikających z obciążeń skarbowych i podatkowych oraz za czynności urzędowe, jak też dostęp do informacji, e-usług.

Informacje o ePUAP

epuap

 

 

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.

Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia obywatelom i przedsiębiorcom podstawowych usług w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją. Wśród użytkowników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gmin.

Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego oraz oparty na mechanizmie pojedynczego logowania, który umożliwia stosowanie tego samego logowania na stronach różnych usługodawców.

Elektroniczne usługi Urzędu Miejskiego w Łomży na ePUAP

Link do profilu Urzędu Miejskiego w Łomży na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

epuap2

Usługi Urzędu Miejskiego w Łomży na ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Łomży 

Adres skrytki Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Łomży na ePUAP: /v770u2leic/SkrytkaESP

Karty informacyjne usług realizownych przez Urząd Miejski w Łomży

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami udostępnianymi przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Łomży w zakładce Jak załatwić sprawę na BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

2021-05-19 08:00 Opublikował: Bogdan Pliszewski

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED