Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Niskoemisyjność

PONE - przedłużony termin naboru wniosków

Do 31 lipca został przedłużony termin naboru wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na roku 2024 r. Kierowany jest on głównie do właścicieli domów, których dochody nie pozwalają na samodzielne wykonanie wymiany źródła ciepła. Proponowane kryteria kwalifikowania wniosków do dofinansowania oraz wysokość kwot dofinansowania uwzględniają możliwości finansowania inwestycji przez beneficjentów o niskich dochodach. Na tę chwilę budżecie miasta na ten cel zostało jeszcze 140 tys. zł.
więcej

Dotacje na instalacje pomp ciepła

Uchwałą nr 724/LXXXIII/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia z dnia 20.03.2024 r. zmieniono Program Ograniczania Niskiej Emisji (DZ. U. Woj. Podl. poz. 1632 z dnia 22.03.2024 r.). Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji na wymianę w zabudowie jednorodzinnej pieców opalanych węglem na pompy ciepła. Zarządzeniem nr 153/24 Prezydenta Miasta Łomża określone zostały obowiązujące wzory wniosków oraz dokumentów do stosowania w czasie trwania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Termin złożenia wniosków zostaje wydłużony do dnia 15 maja 2024 r.
więcej

Nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2024

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na roku 2024 r. od dnia 18 marca 2024 do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Ma on na celu ograniczenia tzw. niskiej emisji, czyli emisji pyłów i szkodliwych gazów z palenisk domowych. Stanowi element uchwalonego przez Radę Miejską Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
więcej

Wydłużony nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2023

Do 12 maja został przedłużony termin naboru wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na roku 2023 r. Kierowany jest on głównie do właścicieli domów, których dochody nie pozwalają na samodzielne wykonanie wymiany źródła ciepła. Proponowane kryteria kwalifikowania wniosków do dofinansowania oraz wysokość kwot dofinansowania uwzględniają możliwości finansowania inwestycji przez beneficjentów o niskich dochodach. W tegorocznym budżecie miasta na ten cel zabezpieczono 100 tys. zł.
więcej

Niebawem ruszy nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2023

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na roku 2023 r. Ma on na celu ograniczenie tzw. niskiej emisji, czyli szkodliwych pyłów i gazów z palenisk domowych. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Urzędzie Miejskim w Łomży (Stary Rynek 14 - Biuro Podawcze przy wejściu), w terminie od 20 marca do 7 kwietnia 2023 roku.
więcej

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach

Przypominamy o złożeniu deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, mającej na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
więcej

Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdują się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. "kopciuchów". Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielu /zarządcy nieruchomości.
więcej

Nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2022

Prezydent Łomży ogłosił nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na 2022 rok. PONE ma na celu ograniczenia tzw. niskiej emisji, czyli emisji pyłów i szkodliwych gazów z palenisk domowych. Stanowi element realizacji uchwalonego przez Radę Miejską Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
więcej

Przypominamy o złożeniu deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach

Od 1 lipca 2021 r. trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Dotyczy to wszystkich źródeł ciepła i spalania do ogrzewania lub podgrzewania wody użytkowej w budynku. Deklaracja jest niezbędna do złożenia wniosku osłonowego.
więcej

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Dotyczy to wszystkich źródeł ciepła i spalania do ogrzewania lub podgrzewania wody użytkowej w budynku.
więcej

Nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2021

Prezydent Łomży ogłasza nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na 2021 rok. Jego celem jest minimalizacja emisji pyłów i szkodliwych gazów z palenisk domowych. Stanowi on element uchwalonego przez Radę Miejską Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
więcej

Zaświadczenie do programu "Czyste Powietrze"

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W mieście Łomża zaświadczenia są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Polna 16, tel. 86 2166319.
więcej

Nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2020

Prezydent Łomży ogłasza nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na roku 2020 r. Jego celem jest ograniczenie emisji pyłów i szkodliwych gazów z palenisk domowych. Stanowi element realizacji uchwalonego przez Radę Miejską Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie do 5 czerwca 2020 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Łomży.
więcej

Zakończony nabór wniosków do PONE

W piątek 13 września 2019 roku zakończyło się zbieranie wniosków do Programu Ograniczania Niskiej Emisji 2019 na wymianę pieca z dotacji celowej Urzędu Miejskiego. Do tej pory złożono ponad 60 wniosków oraz podpisano 44 umowy na kwotę 464.360 zł. Obecnie trwają ostatnie weryfikacje przed zawarciem kolejnych umów. Łączna kwota przeznaczona w tym roku z budżetu miasta na wymianę pieców wynosi 600 tys. zł, co pozwoli uzyskać około 60 nowych i ekologicznych źródeł ciepła.
więcej

Nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na 2019 rok

Prezydent Łomży ogłasza nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Program będzie realizowany w 2019 roku poprzez dofinansowanie (dotacje) wymiany w zabudowie jednorodzinnej pieców opalanych węglem na piece gazowe lub na biopaliwo (pellet), ewentualnie podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W budżecie miasta na ten cel przeznaczono kwotę 300 tys. zł, co pozwoli na wsparcie realizacji 30 – 35 nowych źródeł ciepła.
więcej

Lista osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji na wymianę pieca

Lista osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji na wymianę pieca w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Łomża. Pełna lista dostępna jest w załączeniu oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łomża, przy ul. Stary Rynek 14. Wszelkich informacji technicznych udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, pok. 103 (I piętro), telefon 86 215 67 92.
więcej

Można składać wnioski do wymiany starych pieców

Ruszył nabór wniosków do wymiany starych pieców w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2018. Koszty jego realizacji w całości pokryje Miasto Łomża, które przekazało na ten cel 300 tys. zł. To jeden ze sposobów na poprawę powietrza w mieście – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
więcej

Zakwalifikowani do projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża"

Została już wyłoniona grupa zakwalifikowanych uczestników do projektu pn. "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża". Pełna lista dostępna jest w załączeniu oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łomża, przy ul. Stary Rynek 14.
więcej

Projekt wymiany pieców – przypominamy o terminie złożenia oświadczenia i deklaracji

Do 15 maja br. mieszkańcy Łomży zainteresowani dofinansowaniem do wymiany indywidualnych źródeł ciepła, powinni do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomży dostarczyć wypełnione oświadczenie oraz deklarację uczestnictwa w projekcie pn. "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża". Na realizację przedsięwzięcia władze miasta zamierzają pozyskać dofinansowanie zewnętrzne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Deklarację i oświadczenie muszą złożyć także osoby, które wcześniej wypełniały ankiety dotyczące wymiany źródeł ciepła.
więcej

« · 1 · 2 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED