Łomża

Na skróty

180525124727.jpg
181031102933.jpg
140409112246.jpg
231030081539.jpg
220118013713.gif
150422012621.jpg
160323090625.jpg

Ruszył nabór do Komitetu Rewitalizacji! Brakuje nam już tylko Ciebie!

21 czerwca rozpoczął się nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji i potrwa do 11 lipca. Komitet będzie liczył maksymalnie 21 członków, w podziale na 9 grup interesariuszy rewitalizacji, a osoby zainteresowane reprezentowanie pięciu z tych grup mają 21 dni na zgłoszenie swojej kandydatury. Zgłoszenie wymaga dołączenia listy poparcia z odpowiednią liczbą podpisów.

PONE - przedłużony termin naboru wniosków

Do 31 lipca został przedłużony termin naboru wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na roku 2024 r. Kierowany jest on głównie do właścicieli domów, których dochody nie pozwalają na samodzielne wykonanie wymiany źródła ciepła. Proponowane kryteria kwalifikowania wniosków do dofinansowania oraz wysokość kwot dofinansowania uwzględniają możliwości finansowania inwestycji przez beneficjentów o niskich dochodach. Na tę chwilę budżecie miasta na ten cel zostało jeszcze 140 tys. zł.

Razem budujemy bezpieczny region

Misja Wojska Polskiego na Podlasiu to nie tylko ochrona granic - to także partnerstwo w budowaniu silnej wspólnoty. Działania Sił Zbrojnych nie ograniczają się zaś do obecności w sytuacjach kryzysowych, ale są też wsparciem dla lokalnych inicjatyw i działań prewencyjnych. Razem tworzymy silne społeczeństwo i wzmacniamy odporność państwa.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na 2024 rok

Prezentujemy harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych w Łomży w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. Odpady zmieszane i segregowane odbierane są tego samego dnia przez różne pojazdy. Prosimy o wystawianie pojemników i worków przed posesję w dniu odbioru odpadów.

Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Informujemy, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), Urząd Miejski w Łomży zobligowany jest do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego miasta oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Powraca "Fachowiec dla Seniora"

Od 20 listopada 2023 r. swoją działalność wznawia „Fachowiec dla Seniora”. W ramach programu realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej, mieszkańcy po 60-tym roku życia legitymujący się Łomżyńską Kartą Seniora oraz osoby z niepełnosprawnością, będą miały możliwość korzystania z usług fachowców.

« · 1 · 2 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED